Tak, akceptuję warunki uczestnictwa w konferencji „Praktyczna kultura bezpieczeństwa”.
    Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu umożliwienia zapisu na konferencję. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w klauzuli umieszczonej na ostatniej stronie formularza.